Решение "Всичко в едно"

Компактно автоматично решение в единна среда за манипулация на основните процеси на измиване, дозиране и затваряне е „Pragmatic“.

_Нетно тегловна технология за дозиране и пълнене чрез използването на тегловни датчици от най-висок клас и патентовани от ИНДЕКС-6® пълнещи клапани, осигуряващи висока скорост на пълнене без образуване на пяна . Гарантираната точност на теглото от 0,1 кг до 6,0 кг – 0,3 до 1 гм в зависимост от хомогенноста на продукта.
Възможност на избор между нетно тегло или по обем.

_Синхроблок с тегловно пълнене, Ultra Clean изпълнение със закрита чиста камера за пълнене и затваряне; с подаване на стерилен въздух с надналягане за обезпечаване на високото ниво на хигиена при дозирането; със секция за стерилизация на бутилките с озонирана вода или водороден прекис. Устройство за подаване на стерилен въздух с използване на eнзимен Heppa Filter. Пълен контрол на дозираното тегло и затварянето на капачките (с бракетьор за отделяне към паралелен конвейер на негодните).

Напълно автоматично CIP и “SIP” измиване със сферични направляващи дюзи за пълна хигиена на целия дозиращ тракт и работната камера на машината.

Гарантирано отвеждане на миещите разтвори и връщането им към СИП-а.