Роторни пълнещи системи

Роторните дозиращи машини на ИНДЕКС-6® за пълнене на гъсти продукти са разработени да обхванат широк диапазон от опаковки и продукти. Работят на принципа на обемното или тегловно дозиране, а специално за майонези се предлагат и машини с дозиране посредством висок вакуум и пълнене по ниво. При обемното дозиране са разработени машини с различни скорости и обем на пълнене – варират от 150 мл до 5 литра и производителност до 18000 опаковки на час. Обемно дозиращите машини са с механична гърбица /cam/ и моторизиран избор на височина на опаковките и обем на пълнене.

Има варианти с автоматично изваждане на буталата от цилиндрите, което дава възможност за автоматично измиване посредством CIP и SIP система, като за целта са монтирани специални дюзи, специална плоскост (tray), събираща измиващата течност, и самозасмукваща помпа за връщане на измиващия разтвор към CIP.

Тегловното дозиране на кетчуп дава възможност за постигане на висока хигиена на пълнене на продукта, благодарение използването на тегловни датчици – чисто изпълнение за открит монтаж, и специален хигиенен пълнещ клапан без уплътнения. Това дава възможност да се получи продуктов тракт без застойни зони, предназначен за автоматично измиване и дезинфекция, без възможност за задържане на частици продукт, водещи до контаминация. На базата на тегловното дозиране ИНДЕКС-6® е разработил гама от дозиращи машини, покриващи производителност от 4000 до 16000 опаковки на час, които, интегрирани в мултиблок система, осигуряват ULTRA CLEAN среда за стерилизация на опаковките, капачките, чисто пълнене и затваряне.