Линейни пълнещи системи

Линейните машини за пълнене на гъсти продукти, произвеждани от ИНДЕКС-6® са доказали своята надеждност и широко приложение при ниски и средни производителности – от 1000 до 6000 опаковки на час. Голямата им универсалност по отношение на опаковки и продукти за пълнене се дължи на лесната им пренастройка за различни форми опаковки (пластмасови, стъклени, метални) без необходимост от скъпи форматни части. Метода им на пълнене по обем с електронно измерване посредством флоуметри или с предварително дозиране с дозиращи цилиндри и бутала е абсолютно приложим за цялата гама от продукти на доматена или маслена основа, като: кетчуп, доматени пюрета, дресинги, майонези и други с различна консистенция и съдържание на сухо вещество.

При дозиращите линейни машини с цилиндри и бутала, дозиращият механизъм се задвижва както пневматично, така и механично с мотор-редуктор, като в този случай машината е изключително здрава и не се влияе от различните вискозитети на продукта.

Пълненето се осъществява със специални дюзи, разработени за различно приложение в зависимост от продуктите – с диафрагмени клапани или с конични клапани с вътрешно или външно затваряне. Когато има изискване за пълнене на продукт без вкарване на въздух, се използват дюзи с потапяне, при които дюзата се спуска до дъното на съда и започвайки пълненето тя се изкачва синхронно с нивото на продукта, леко потопена в него. Синхронизирането на скоростта на изкачване на потопената дюза със скоростта на пълнене на продукта, съобразена с формата на съда се управлява или от механична гърбица или посредством сервозадвижване.

Подаването на продукта е или със специални помпи, или чрез надналягане в буферния танк на машината, което осигурява точно дозиране и бързо пълнене.