Затваряне

За затваряне на стъклени бутилки и буркани се използват преимуществено метални винтови капачки Туист-оф (Twist-off) с размери от 27 до 110 мм, стандартизиране по отношение на диаметрите и височините им. ИНДЕКС-6® има над 400 внедрени в производство при различни клиенти туист оф затварящи машини. В зависимост от желаната производителност предлагаме варианти с ремъчно затваряне от моделите IND-Close 12M – до 6000 опаковки на час и IND-Close 12E – до 12000 оп/час и IND-Close 12ME – до 18000 оп/час за диаметри на капачките от 27 до 102 мм. За размери на капачките от 43 до 110 мм предлагаме моделите IND-Close 14M-до 5000 оп/час и IND-Close 14E – до 8000 оп/час.

За още по-висока универсалност линията може да се оборудва с две или три затварящи машини (за туист-оф капачки, винтови капачки, набивни капачки и други).

За пластмасови винтови капачки използваме нашите затварящи машини от сериите IND-Close 11 и IND-Close 22, оборудвани с магнитни затварящи глави, използващи хистерезисна технология и (Pick & Place) устройство. Те позволяват прецизна настройка на затварящото усилие, което гарантира комбинация от сигурно затваряне и лесно отваряне. За различните производителности се предлагат машини с различен брой затварящи глави, от 1 до 15.
За поставяне на набивни капачки на бутилки и флакони (кофи) ИНДЕКС-6® предлага затварящите машини от сериите IND-Close 11 и IND-Close 22, оборудвани с набивни затварящи глави с гриперни накрайници.