Затварящ механизъм

Затварящи машини за Туист-Оф капачки (Twist-off) – за стъклени бутилки и буркани се предлагат две технологии на затваряне:
- с дисков затварящ механизъм – IND-Dose 14 серия;
- затварящ механизъм с плоски ремъци – IND-Dose 12 серия .
При пластмасовите контейнери, използвани за пълнене с кетчуп, майонези, дресинги и др., разнообразието от материали, форми и гърловини, както и на капачки е много голямо.

За тази цел ИНДЕКС-6® има разработени затварящи машини с капацитет от 2000 до 18000 опаковки/час. В зависимост от конкретния дизайн на опаковката и капачката са разработени и се използват различни видове затварящи механизми, като въртящият момент се предава основно от механично задвижване с диференциален механизъм и избор на оборотите на завиване, и хистерезисен магнитен съединител, обезпечаващ безстепенно регулиране на затварящото усилие от 0,8 до 5 Nm.

Подаването на капачките се и осъществява от различни типове ориентиращи устройства и Pick & Place устройство, а захващането им е според външната форма – с адаптивни грипери, работещи на самозатягащ принцип или с контролирано отваряне и затваряне от основната гърбица /cam/ на машината. За специални приложения, когато капачката изисква ориентация спрямо бутилката, ИНДЕКС-6® предлага затварящи механизми със сервоуправляеми задвижвания и техническо зрение за контрол на ориентацията и завиването.
Линеен ориентатор на капачките с устройство за стерилизация чрез UV лъчение или стерилизиращ разтвор.
Система за бързо освобождаване на капачките от ориентатора и при необходимост смяна на капачките от един цвят към друг.